Internet of Things (IoT)

4 februar 2018. Læsetid: 3 min.


Internet of Things (IoT) er et engelsk begreb der på dansk kendes som tingenes internet. Det handler kort og godt om at tilslutte en enhed til internettet, så den bliver i stand til at opsamle data. Den opsamlede data omsættes til værdifuld viden, der kan være med til at forbedre og effektivisere processer, løsninger og services hos både individer og virksomheder.

Helt konkret består IoT af 3 dele:

Internet of Things

Enheden er det der kaldes for tingen, og ses ofte i form af en sensor der kan opsamle eller udsende data. Internettet er anden del af IoT, og er det netværk, der gør det muligt at overføre data. Sidste del er visualiseringen af den opsamlede data. Denne del gør det muligt at forstå de store datamængder så de pågældende opgaver kan forbedres og effektiviseres.

Hvordan kan det gavne din virksomhed at benytte sig af IoT?

Helt konkret kan IoT spare din virksomhed for penge, tid og ressourcer ved at visualisere store datamængder og give dig en indsigt i hvor og hvordan dine processer, løsninger og services kan forbedres.

Eksempler på IoT i hverdagen.

Skraldespande er blevet intelligente flere steder rundt omkring i byer. Skraldespandene registrerer selv hvornår de er fyldt op, og sender denne information videre ved at være tilsluttet internettet. Dette giver optimale betingelser, for at kunne planlægge ruten hvormed skraldespandene skal tømmes. Implementeringen af IoT i skraldespande sparer derved skraldemænd for mange timers arbejde og spildte ressourcer.

Internet of Things Kodido

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål så skriv meget gerne til hello@kodido.com eller giv os et ring på telefon +45 23 24 80 75.


Kilder og inspiration